Continue alert zijn is vermoeiend voor lijf en geest.

Ons oudste stukje brein is de hersenstam. Deze regelt allerlei processen in ons lichaam volautomatisch, zoals onze hartslag, bloeddruk en verteren. In de hersenstam bevindt zich ook Reticulair Activation (alarm) System, afgekort RAS.

Het is ons meest oude en primitieve alarmsysteem. RAS bestaat uit een netwerk van zenuwcellen en zit om onze hersenstam loopt door tot de 12e thoracale wervel. De stressreactie die we vanuit RAS in gang zetten is onze alertheidsreactie. RAS helpt ons om van een relatief lage waaktoestand te switchen naar veel aandacht en attentie.

Bij overmatige activering van het RAS kan hij te hoog afgesteld blijven, waardoor we continue alert zijn en langzaam maar zeker oververmoeid raken. Door veel stress ervaringen kan RAS zijn afstelling te hoog hebben. Bewustzijn op het hier en nu en de afstelling die daarbij hoort kan RAS helpen weer op de juiste manier te functioneren. Dat wil zeggen dat als er geen gevaar is, RAS in rust staat en als er groot gevaar is hij vol aan gaat.

In deze tijd kan door allerlei berichten rondom Covid RAS te hoog zijn afgesteld. Dat kan ons continue net iets te alert maken, waardoor de vermoeidheid toeslaat .

Door in een cranio sessie verbinding te maken met RAS en hem bewust te maken van de uitvoering van zijn taak in het hier en nu, kan RAS in ons lijf het inzicht krijgen dat het een tandje minder kan. Vaak is bewustzijn hierop al voldoende om naar een lager afstelling te gaan. Het lichaam kan zo weer ervaren wat echte ontspanning is.

Wil je ervaren wat Cranio kan betekenen bij vermoeidheid door te veel stress? Wees na de lockdown weer welkom in Zee van ruimte, praktijk voor cranio en coaching.